Luiers voor Lesbos 2022

Samen zoveel mogelijk luiers, billendoekjes en maandverband inzamelen voor mama's en kinderen op de vlucht aan de grenzen van Europa. Wat jij doet maakt verschil, help mee!

Start een inzamelpunt

Om zoveel mogelijk in te zamelen, hebben we inzamelpunten door het hele land nodig! Mensen die het aanspreekpunt zijn voor hun netwerk en hun huis open stellen voor het inzamelen van deze producten. Draag jij op deze manier actief bij aan Luiers voor Lesbos?

Start een inzamelpunt

Doneer luiers, billendoekjes en maandverband

Vluchtelingen aan de grenzen van Europa leven in schrijnende situaties afhankelijk van hulp van anderen. Help stichting CRR iedere mama en kind op de vlucht te geven waar het recht op heeft en doneer luiers, billendoekjes en maandverband!

Vind een inzamelpunt

Geef een gift

Wil jij ook graag een bijdrage geven aan deze actie, maar heb jij geen tijd of mogelijkheid om zelf naar de winkel te gaan voor luiers, billendoekjes en maandverband? Dat is natuurlijk geen probleem. Draag financieel bij aan de actie Luiers voor Lesbos!

Geef hier je gift

Help mee sorteren

Aan het einde van de actie worden alle producten verzameld, gesorteerd en geteld. Daar hebben we helpende handen voor nodig. Samen zorgen wij voor een goede afsluiting van Luiers voor Lesbos! Heb jij zaterdag 5 november tijd vrij in je agenda?

Meld je aan

0 pakken

luiers

0 pakken

maandverband

€ 0

giften

Waarom deze actie?

Al sinds 2015 is de vluchtelingenproblematiek een actueel onderwerp. Mensen die de overtocht wagen met de hoop op een veilig en stabiel leven, voor zichzelf en voor hun kinderen. Echter, waar ze terecht komen aan de Europese grenzen is verre van een stabiele en veilige omgeving. Er is een tekort aan praktisch alles: voedsel, kleding, een dak boven het hoofd, hygiëne, onderwijs en nog zoveel meer. Het is enorm schrijnend te zien dat er zoveel duizenden mensen en kinderen in die situatie terechtkomen. En wie kent dan niet het machteloze gevoel: wel iets willen doen, maar niks concreets kunnen betekenen voor onze naaste? 

Laat dan nu je hart spreken, op een heel eenvoudige manier kan je deze mensen helpen. Doneer een pak luiers, billendoekjes en maandverband en help de kinderen en mama’s op de vlucht aan hun basisbehoeften. Vanuit de overtuiging dat de Heere Jezus ons oproept om te zorgen voor onze naaste, kan je op deze manier daar concreet gehoor aan geven. We hopen en bidden dat de bestrijding van deze tekorten mag zijn als een beker koud water die uitgedeeld mag worden.

Hoe is deze actie tot stand gekomen?

De actie Luiers voor Lesbos is in 2020 opgezet als initiatief van André en Rineke Gerritsen. Als jonge ouders zagen zij de nood van het tekort aan luiers voor de kinderen op Lesbos. In samenwerking met stichting Christian Refugee Relief (CRR) , Van Reenen Transport en inzamelpunten en donateurs vanuit het hele land hebben zij de actie met succes ten uitvoer gebracht.

De nood om basisitems als luiers, billendoekjes en maandverband blijft hoog en de hulp aan vluchtelingen moet doorgaan. Daarom zet CRR ook dit jaar de actie Luiers voor Lesbos in om noodhulp voor het komende jaar, samen met jou, mogelijk te maken.